Make your own free website on Tripod.com

Kelab Pencinta Alam

Aktiviti & Laporan

Home
Mengenai KPA
Ahli KPA & Senarai AJK
Aktiviti & Laporan
Carta Organisasi
Galeri Gambar
Buletin

SMK Methodist (ACS) Klang
Rancangan Tahun 2005/2006
 

BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

STRATEGI

SASARAN

JANGKA

MASA

TINDAKAN

1

Pendaftaran Ahli

      Mendapatkan ahli yang berdaftar

      Memberi peluang kepada para pelajar menjadi ahli KPA

      Memastikan setiap pelajar menyertai pendaftaran kokurikulum

        Membuat pengumuman & menulis peringatan di papan kenyataan kokurikulum

        AJK membuka meja untuk pendaftaran

 

Semua pelajar

Julai’05

   Pen. Kanan HEM

   Guru Tingkatan

   Guru Penasihat

2

Mesyuarat Agung

        Pembubaran AJK lama

        Melantik AJK baru untuk mengetuai KPA

        Ahli-ahli memperkenalkan diri & menjelaskan pengalaman lalu

        Pencalonan nama ahli

        Perlantikan berdasarkan undian terbanyak dengan persetujuan Guru Penasihat

 

Semua ahli

Ogos’05

   Guru Penasihat

3

Mesyuarat AJK

        AJK yang dilantik mampu memahami & menjalankan tugas masing-masing dengan baik

        Merancang aktiviti tahunan

        Guru Penasihat menerangkan setiap bidang tugas yang perlu dijalankan mengikut jawatan yang disandang

        Pertukaran pendapat antara AJK

 

Semua AJK

Ogos’05

    Guru Penasihat

    Pengerusi Kelab

4

Perjumpaan ahli

        Mendapatkan persetujuan dengan aktiviti yang dirancangkan & memperoleh penglibatan ahli yang baik

        Memastikan aktiviti yang dicadangkan dapat dijalankan.

        Mendapatkan pelbagai idea untuk memperbaiki kelab.

        Menjalankan Modul yang dicadangkan oleh KPA Kebangsaan.

        Mengeratkan hubungan ahli-ahli.

 

        Pengumuman dibuat pada awal minggu semasa Perhimpunan

        Kehadiran dicatatkan

        Minit mesyuarat disediakan akhir perjumpaan

Semua ahli

Sekali setiap dua minggu, iaitu pada hari Rabu, jam 1.20pm

    Guru Penasihat

    Pengerusi Kelab

5

Merekabentuk Kemeja-T

        Mewujudkan semangat satu kelab yang kuat

        Menambah kewangan kelab

        Mencungkil bakat ahli

 

        Mengumpul rekabentuk kemeja-T daripada semua ahli

        Memilih rekabentuk yang terbaik atas persetujuan majoriti AJK

 

Semua ahli

Oktober’05

    Guru Penasihat

    AJK

    Semua ahli

6

Jualan Dedikasi

 

Valentine’s Day

&

Hari Guru

       Menambahkan kewangan kelab.

        Menjalinkan hubungan positif dengan pelajar sekolah lain

        Menghargai jasa guru-guru

 

        Membuat pengumuman semasa perhimpunan

        Mengedarkan borang penyertaan

 

Semua pelajar

Januari’06

&

Mei’06

    Guru Penasihat

    AJK

 

7

Jualan Makanan & Minuman

 

 Hari Merentas Desa

&

Hari Sukan

       Menambahkan kewangan kelab.

       Membantu sekolah menjayakan Hari Merentas Desa & Hari Sukan.

 

       AJK merancang perjalanan jualan.

       Ahli menyediakan makanan & peralatan yang diperlukan.

 

Semua pelajar

Januari’06

&

April’06

    Pen. Kanan HEM

    Guru Penasihat

    AJK

    Semua ahli

 

8

Lawatan sambil belajar

 

Dark Caves

&

Dusun Eco Resort

       Menambahkan lagi ilmu pengetahuan pelajar

       Menambah kewangan kelab

       Menghargai alam sekitar

       Menanam sikap mencintai alam

 

       Membuat pengumuman semasa perhimpunan

       Membuat perancangan yang mendalam dengan pihak berkuasa tempat lawatan

       Mengedarkan borang penyertaan

 

Semua pelajar

Febuari’06

&

Jun’06

    Pen. Kanan HEM

    Guru Penasihat

    AJK

9

Jualan Makanan & Minuman

 

Sesi Petang

 

       Menambah kewangan kelab

       Melahirkan semangat bekerjasama antara ahli-ahli

 

       Penyediaan alatan & rempah ratus yang hendak diguna

 

Pelajar sesi petang

Mac’06

&

Julai’06

    Pen. Kanan HEM

    Guru Penasihat

    AJK

10

Hari BUMI

       Menambah ilmu pengetahuan para pelajar

       Menlahirkan para pelajar yang mencintai alam sekitar

       Menyedarkan para pelajar tentang kepentingan alam sekitar

 

       AJK mengemukakan kertas kerja

       Mendapat bantuan daripada MNS

       Mempamerkan ciptaan-ciptaan barangan cara pengunaan semula bahan terbuang

 

Semua pelajar

April’06

    Guru Penasihat

    AJK

    Pegawai MNS

11

Kempen Kitar Semula

       Memberi peluang para pelajar mengambil bahagian dalam usaha kitar semula.

       Memberi kerjasama kepada kerajaan dalam usaha kitar semula.

       Menyedarkan para pelajar tentang kebaikan kitar semula

       Mengurangkan penebangan pokok balak

 

       Membuat pengumuman semasa perhimpunan.

       Mengumpul barang-barang yang boleh dikitar semula.

       Memberi ganjaran kepada pelajar yang mengumpul paling banyak

 

Semua pelajar

Sepanjang tahun

    Guru Penasihat

    AJK

    Semua ahli

 

home.gif

SMK METHODIST (ACS) KLANG - NATURE SOCIETY by ChinKeat